Is de ezel familie van het paard?

Nee, ezels zijn geen familie van paarden. Hoewel ze beide tot de familie Equidae behoren, zijn paarden en ezels verschillende soorten dieren. Paarden en ezels hebben verschillende lichaamsbouwen, gedragspatronen en geschiedenissen. Paarden en ezels kunnen wel onder bepaalde omstandigheden gekruist worden, waardoor een muildier ontstaat.