Er zijn van die periodes in het jaar dat het elke week wel weer raak is: veel regen, gedonder, lichtflitsen. Veel kinderen vinden dit eng, en ook de meeste paarden kunnen onweer zien als gevaarlijk en angstaanjagend.

Voorkom onnodig risico

  • Haal paarden indien mogelijk van tevoren van de weide en zet ze in de stal. Dit is de veiligste optie, aangezien stallen vaak bliksemafleiding bieden. Zorg ervoor dat de stal goed geventileerd is en dat paarden niet kunnen ontsnappen tijdens paniek.
  • Als paarden niet naar de stal kunnen, breng ze dan naar een beschutte lage plek in de weide, zoals een groep bomen of een lager gelegen deel van het terrein. Vermijd hoge bomen, open velden en waterplassen, want deze trekken bliksem aan.
  • Zorg ervoor dat elektrische afrasteringen goed geaard zijn. Bliksem kan langs de afrastering reizen en paarden verwonden of doden.

Tijdens onweer

  • Blijf bij je paarden als dat veilig is. Je aanwezigheid kan ze kalmeren. Praat kalm en geruststellend tegen ze.
  • Ga nooit op je paard zitten tijdens onweer. Je vormt dan een groter doelwit voor bliksem.
  • Houd afstand van metalen voorwerpen, zoals hekwerken en staldeuren. Bliksem kan langs deze objecten reizen.
  • Laat paarden niet los in de weide tijdens onweer. Ze kunnen in paniek raken en zichzelf verwonden of ontsnappen.

Na onweer

  • Controleer je paarden op verwondingen. Let op tekenen van angst of stress, zoals zweten, trillen of onrustig gedrag.
  • Controleer de weide op schade. Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke obstakels zijn waar paarden zich aan kunnen bezeren.
  • Blijf alert op tekenen van koliek of andere gezondheidsproblemen. Stress door onweer kan bij sommige paarden tot gezondheidsproblemen leiden