Wat is positieve bekrachtiging ?

Positieve bekrachtiging is een psychologisch concept dat verwijst naar het geven van beloningen of prikkels aan een persoon of dier wanneer deze gewenst gedrag vertoont. Het idee achter positieve bekrachtiging is dat door het belonen van het gewenste gedrag, de kans groter wordt dat het gedrag zich herhaalt in de toekomst.

Bij positieve bekrachtiging wordt het belonen van het gewenste gedrag vaak geassocieerd met iets plezierigs of prettigs, zoals het geven van een traktatie of het geven van complimenten en lof. Dit kan helpen om het gewenste gedrag te versterken en de persoon of het dier te motiveren om het gedrag te herhalen.

Een belangrijk aspect van positieve bekrachtiging is dat het gericht is op het belonen van gewenst gedrag, in plaats van het bestraffen van ongewenst gedrag. Dit betekent dat het benadrukken van positieve aspecten van het gedrag meer effectief kan zijn dan het benadrukken van negatieve aspecten van het gedrag.

Positieve bekrachtiging wordt vaak gebruikt in opvoeding, training en coaching, zowel bij mensen als bij dieren. Het is een belangrijk instrument voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en het veranderen van gedrag op een effectieve en respectvolle manier.