Paarden hinniken om verschillende redenen, zoals het uiten van emoties, communiceren met andere paarden of met mensen, of als reactie op bepaalde gebeurtenissen of stimuli. Het kan een teken zijn van opwinding, angst, vreugde, frustratie, nieuwsgierigheid of sociale interactie. Bijvoorbeeld, paarden hinniken soms naar hun stalgenoten wanneer ze gescheiden zijn, als een manier om contact te houden en hun aanwezigheid te bevestigen. Bij mensen kunnen paarden soms hinniken als ze worden gevoerd, als ze een bekend gezicht zien of als ze opgewonden zijn om naar buiten te gaan. Over het algemeen is het hinniken van een paard een belangrijk communicatiemiddel en kan het ons veel vertellen over hun gedrag en emoties.