Shetlandpony’s hebben van oudsher vele doeleinden gehad, waaronder:

  • Lastdieren: Shetlandpony’s werden vroeger gebruikt om goederen te vervoeren, omdat ze sterk en stevig zijn en goed in staat zijn om gewicht te dragen.
  • Landbouwdieren: Shetlandpony’s werden in de landbouw gebruikt om ploegen te trekken en andere zware taken uit te voeren.
  • Transportmiddelen: Shetlandpony’s werden ook gebruikt om koetsen te trekken en als vervoermiddel voor mensen, vooral op plaatsen waar auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen niet beschikbaar waren.
  • Kinderrijpony’s: Vanwege hun kleine formaat en vriendelijke karakter zijn Shetlandpony’s populaire rijpony’s voor kinderen.
  • Show- en wedstrijdpony’s: Shetlandpony’s zijn ook populair in de showring en voor kleine ponywedstrijden vanwege hun mooie uiterlijk en hun vermogen om goed te presteren in verschillende disciplines.
  • Hulp bij begrazing: Shetlandpony’s worden ook ingezet als begrazers in natuurgebieden en parken om de vegetatie te beheren en te voorkomen dat het gebied overwoekerd raakt.

In de moderne tijd worden Shetlandpony’s voornamelijk gebruikt als kinderrijpony’s en als show- en wedstrijdpony’s, hoewel ze nog steeds worden ingezet voor andere doeleinden, zoals begrazing.